Legal downloads killing piracyPramogų pramonė paskutiniu metu ypač garsiai trimituoja apie tai, kaip piratavimas ją žudo ir kaip niekadėjai piratai skriaudžia vargšus atlikėjus ir dar „didesnius“ „vargšus“ leidėjus. Tačiau jei kas nors pasektų istoriją, tai pamatytų, kad tuos pačius „nenuginčijamus“ argumentus apie neišvengiamą pramogų žlugimą dėl rinkoje pasirodžiusių inovacijų pramogų pramonės atstovai pateikia jau daugiau, nei 100 metų. 

Tačiau pramogų pramonė, kaip nežlunga, taip nežlunga, nors tu ką... Negana to, kad nežlunga, ji ir toliau semiasi milijonus, o kai kurios jos šakos burbėdamos apie patirtus nuostolius, tuo pat metu gyrėsi apie rekordinius pelnus per paskutinį dešimtmetį.

„Arstechnica“ pasistengė surinkti pačius įtaigingiausius teiginius ir argumentus, pranašavusius ir tebepranašaujančius liūdną pramogų pramonės baigtį. Čia rasite ir piktas pranašystes apie vaizdo leistuvus, kurie turėjo sužlugdyti kino pramonę ir televizijos transliacijas. Straipsnyje užsimenama ir apie muzikos pramonės taip ir nesužlugdžiusias garso kasetes bei knygų nesunaikinusius kopijavimo įrenginius. Tokiems grasinimams jau daugiau nei 100 metų, nes pirmieji nusiskundimai rinkos inovacijomis, pavyzdžiui, gramofonu, pasirodė dar 1906 metais. Juos „Appletone Magazine“ išspausdino kompozitorius Johnas Philipas Sousas.

Pagrindinė problema, kylanti kiekvieną kartą, rinkoje pasirodžius kokiai nors naujovei, yra ta, jog rinkos naujovės senuosius verslo metodus paverčia pasenusiais ir nebeatitinkančiais rinkos sąlygų. Tuo pačiu, pramonei reikia ieškoti naujų būdų, kaip uždirbti pinigus, nes senieji metodai nustoja veikti dalinai ar absoliučiai, na, kam dabartiniu metu už 20 JAV dolerių įsiūlysi pirkti magnetinę garso kasetę  ar 78 apsisukimų plokštelę? Taigi kovojant su rinkos naujovėmis eilinį kartą pasitelkiamas piratavimo baubas, kuris iš tiesų neretai nebūna toks baisus. Galų gale net ir pramogų pramonės atstovai ėmė prasitarti, jog piratavimas nėra toks jau blogas dalykas, tačiau oficialiai to pripažnti negali, nes tuomet jie diskredituos save ir ims patys sau prieštarauti...  Tuo tarpu patys pramogų autoriai jau gana griežtai pasisako prieš griežtas kovos su piratavimu priemones, pavyzdžiui, internautų atjungimui nuo interneto.