Torrent tinklo veikimasPo maždaug 6 mėn derybų, „YouTube“ pavyko išspręsti nesutarimus su Britanijos autorių teisių gynimo orrganizacija „PRS for Music“ ir susitarti dėl pašalintų muzikos vaizdo klipų gražinimo į portalą bei licencinių mokesčių. „YouTube“ apkaltino „PRS for Music“ nerealių licencinių mokesčių reikalavimu ir Britanijos muzikos aistruolių skriaudimu, dėl muzikos įrašų šalinimo iš portalo, siekiant didesnių pelnų. Tačiau vos išsprendus šiuos nesutarimus, „PRS for Music“ vėl įsivėlė į konfliktą. Šį kartą praraja atsivėrė tarp leidėjų ir kūrėjų, didelei atlikėjų bei kompozitorių grupei aršiai sukritikavus neseniai paskelbtus vyriausybės planus atjungti nuo interneto pirataujančius internautus. 

Paviešintame pranešime, kurį pasirašė tokios žvaigždės, kaip seras Paula McCartney, Sers Eltonas Johnas ir Damonas Albarnas, nurodoma, kad vyriausybės siūlymai yra brangūs, nelogiški ir absoliučiai neigiami. Be šių žvaigždžių, prieš tokius vyriausybės planus stojo ir kelios oficialios Britanijos aktorių, muzikų ir autorių organizacijos. Vyriausybės planus užsipuolė ir privatumo gynėjai, interneto paslaugų teikėjai bei nemaža grupė parlamentarų, teigdami, jog vyriausybės vadovas buvo vienaip ar kitaip paveiktas, po vykusių slaptų susitikimų su aukštais muzikos ir kino pramonės vadovais. Britanijos parlamento vadovas, savaime aišku, šiuos kaltinimus neigia.

Kaip rašoma „The Guardian“ naujienų portale, muzikų koalicija kaltina vyriausybę grežiojimusi atgal, o internautų atjungimą nuo tinklo vadina paprasčiausiai nelogišku. Tuo tarpu įrašų kompanijos ir visą muzikos pramonę atstovaujanti  „UK Music“ organizacija, savaime suprantama, labai šiltai sutiko šiuos vyriausybės siūlymus.

Savo pranešime koalicija teigia, kad dabar siūlomos siūlomos baudos neatinka vartotojų skatinimo priemonių. Kaip bevaisių kovų pavyzdį, autorių ir atlikėjų koalicija pateikia maždaug 30 tūkst. JAV teismo bylų, kurias iškėlė RIAA, fiasco. Anot koalicijos atstovų, tai turėtų būti pakankamas įrodymas, jog tai nėra tinkamas šios problemos sprendimo būdas. Nors dėl kūriniais neteisėtai besikeičiančių internautų Britanijos muzikos pramonė kasmet netenka maždaug 200 mln. svarų sterlingų, tačiau pasak Britanijos kompozitorių ir autorių akademijos („Basca“) vadovo Patricko Racklow, visi susiję su muzikos platinimu, privalo ieškoti naujų būdų licencijuoti muzikos platinimą, o ne kovoti su naujomis technologijomis. Anot jo, vyriausybės pasirinkti veiksmai nebus efektyvūs, todėl „Basca“ jiems nepritaria, nes nemano, jog jie apskritai veiks. Anot P. Racklow, tai yra pernelyg buka ir pernelyg brangi priemonė.

Apie piratavimo dalinę naudą jau yra, tik greičiausiai netyčia, prasitarę ir pramogų pramonės atstovai, tačiau iki šiol keitimosi failais technologijos yra oficūialus pramogų pramonės priešas Nr1. Neseniai Olandijos teismas nusprendė, kad visi „Mininova“ svetainėje platinami failai turi būti laikomi piratiniais iš anksto, o svetainės operatoriai turėtų į svetainę įkelti tik tuos failus, kurių legalumą jie patikrino ir įsitikino. Iš principo, tai visiškai paneigia nekaltumo prezumpciją, nes tu privalai įrodinėti, jog neesi nusikaltėlis platindamas informaciją. Panašiai nusprendė ir Vokietijos teismas, įpareigojęs „Rapidshare“ ieškoti piratinio turinio savo svetainėje.

Tuo tarpu tyrimai nurodo, kad prastas autorių teisių saugojimas yra naudingas visuomenei ir jis visiškai nekliudo kūrybiniam procesui. Galų gale, kūrybinis procesas beveik visuomet remiasi kitų kūrinių nagrinėjimu ir jų panaudojimu, savam kūriniui sukurti.