Pasisaudziau

Dešine ranka tvirtai stukteli užrakto svirtelę aukštyn ir patrauki bumbulu besibaigiančią rankenėlę į save. Sausas trekštelėjimas ir tuščia tūtelė krenta ant žemės. Taip pat tvirtai stumteli užraktą pirmyn, aiškiai girdėdamas, kaip pagautas šovinys nustumiamas į lizdą. Iš peties palenki rankenėlę žemyn - sausas trekšt ir aptrintas 7,62 mm senolis vėl pasiruošęs nugriaudėti.

Ramiai įkvepi ir sulygiuoji taikiklio liniją su kryptuku. Aplinka nustoja egzistuoti, kol žvelgiant pro kiek paplaukusius taikiklio kontūrus, nustatai stačiakampio kryptuko viršų ties nedideliu juodu taikinio blynelio viduriu. Regis ir aplinka apmiršta, kol pirštas lėtai, bet tvirtai spaudžia nuleistuką. Čia ne civilinis žaisliukas. Patvirtindamas šias mintis Mosino karabinas drioksteli, ne kukliai tvodamas per petį - už taikinio pakyla ko ne metro aukščio dulkių stulpas...

PasisaudziauŠaudymas iš pistoleto, o tuo labiau iš mažakalibrio šautuvo - vaikų žaidimas, palyginus su šiuo karabinu. Su pistoletais viskas aišku - svarbu, kad rankos nedrebėtų ir iš 20 metrų taikinį galima suvarpyti palyginti nesunkiai. Net ir su tokiu rankose šokčiojančiu žvėrimi, kaip TT, užtaisomu automato šoviniais. Tereikia įdėmiai klausyti instruktoriaus pamokymų ir ... juos vykdyti. Kad ir kaip to norėtųsi, tačiau „trigger happy“ gerų rezultatų neduos. Nebent, žinoma, tikslas yra šiaip padrioksėti is pasakyti - „aš šaudžiau“. Nuleistukas spaužiamas tiesiai ir lengvai, kad ginklas nekryptelėtų į šoną.

Mažakalibris šautuvas apskritai pasirodė kažkoks nesusipratimas. Ginklas savo 5,5 mm kulkas spjaudė visiškai nenuspėjamai. Vieną akimirką prilietei nuleistuką, antrą lyg ir pasigirdo kažkoks „pokšt“. Viskas... Ėėėė... nesupratau?! Taip paleidęs 20 šūvių, nelabai ir supratau, kaip reikia šaudyti tokiu ginklu. Net ir užsitaisyt normaliai nepavyko - instruktorius kaišiojo šovinius į lizdą. Rezultatas atitinkamai juokingas - iš 20 šūvių 0,5 pataikymo. t.y. viena kulka užkabino taikinio apačią. Kaip ten tie sportininkai sugeba pataikyti - nesupratau. Tiesa, man priklausė šaudyti iš SKS šautuvo, naudojančio kiek mažesnio galingumo 7,62 mm šovinius, nei Mosino karabinas, tačiau ginklas buvo sugedęs.

PasisaudziauMosino karabinas - kitas reikalas. Taikiklis įprastinis - sulygiuoji, nukreipi ir šauni. Ir išsyk jaučiasi, jog tai kovinis ginklas. Užtaisant, spyną reikia stumtelėti visa ranka, o ne dviem pirštais. Nuleistuką irgi jauti, kai spaudi. Tiesa, buožė kiek nepatogi ir į petį remiasi gan nemaloniai. Kita vertus šis ginklas buvo sukurtas tam, kad įšokus į priešininko apkasus, buože be didelių apmąstymų būtų galima suskaldyti priešininko galvą. Ar bent jau kontūzyti, palikus gilų įspaudą šalme.

Rimtas ginklas - rimtesnis ir rezultatas: 4 iš 5. Tačiau net ir penktas pataikė į taikinį. Taigi, kaip nebūtų keista - sunkesniu, sunkiau valdomu ir žymiai (tikrai žymiai!) didesnę atatranką duodančiu ginklu, pataikyti buvo žymiai paprasčiau. Pirmoje nuotraukoje akivaizdžiai matosi skirtumas tarp 5,5 mm mažakalibrio ir daugiau nei prieš šimtą metų sukurto 7.62 mm karabino šovinių.

Išvada, kitą kartą rinkdamasis www.gunstalk.lt siūlomas pramogas, tikrai žinau kuo šaudysiu vėl. Pasirinkimas paprastas - nes ir vėl dydis svarbu.