Kopijuojant iš disko diegimo rinkmeną, ekrane atsiranda pranešimas apie klaidą: I/O device error. Ką daryti? Šiuo pranešimu informuojama, kad perduodant duomenis iš ar į diskinį kaupiklį įvyko klaida. Jei pranešimas pasirodo tik kopijuojant iš optinio kaupiklio – blogai veikia CD ar DVD įrenginys. Jei tokia klaida atsiranda kopijuojant rinkmenas diske, reikėtų kuo skubiau ieškoti klaidos priežasčių, antraip galima prarasti visus kaupiklyje esančius duomenis. Duomenų perdavimo klaidų gali atsirasti dėl įvairių priežasčių: prijungus kaupiklį pažeistu duomenų kabeliu, verčiant kompiuterį veikti sparčiau nei numatyta gamintojo, sugedus atmintinei ar perkaitus kuriam nors kompiuterio komponentui. Todėl pirmiausia išjunkite kompiuterį ir patikrinkite, ar visi duomenų bei maitinimo kabeliai tinkamai prijungti. Taip pat nepatingėkite išvalyti kompiuterio ir įsitikinkite, kad įranga iš tiesų gerai aušinama. Atmintinei tikrinti galite pasitelkti memtest86 programą, esančią www.memtest.org svetainėje. Disko tikrinimo programą rasite disko gamintojo svetainėje. Prieš pradėdami tikrinti kaupiklį, išsaugokite visus svarbius duomenis kitame kaupiklyje ar kompiuteryje, mat kiekvienas sugedusio disko įjungimas gali tapti paskutinis. Patikrinkite, ar diske, į kurį ar iš kurio bandote kopijuoti duomenis, sukurta tinkama rinkmenų sistema. Galbūt paprasčiausiai mėginate rašyti į nesužymėtą disko skirsnį.