Kompiuterio nepavyksta „prižadinti“ iš budėjimo režimo. Įsižiebę diskinio kaupiklio ir CD-ROM indikatoriai lieka degti, tačiau ekrane vaizdo nėra. Įrenginį tenka išjungti paspaudus ir palaikius įjungimo mygtuką. Kartais taip nutinka ir jį įjungiant. Ką patartumėte daryti? Kompiuteris gali nepersijungti budėjimo režimu ar negrįžti į veikimo būseną dėl netinkamos energijos valdymo sąsajos (APM ar ACPI), blogai veikiančios įrangos ar jos tvarkyklių arba nesuderinamos su energijos taupymo režimais programinės įrangos. Pirmiausia panagrinėkite kompiuterio BIOS nuostatas ir pamėginkite įjungti arba išjungti ACPI ar APM režimus. ACPI – naujos kartos energijos valdymo sąsaja, leidžianti veiksmingiau nei APM valdyti kompiuterio energijos sąnaudas. Deja, operacinė sistema ne visada suderinama su gamintojo parengta ACPI sistema, todėl tenka grįžti prie senosios APM. Norėdami rasti blogai veikiančią įrangą ar jos tvarkykles, panagrinėkite sistemos veikimo ataskaitas. Kartais iš jų galima sužinoti, koks įrenginys ar tvarkyklė sutrikdė darbo režimus. „Windows“ sistemose ataskaitas rasite dešiniuoju pelės klavišu spragtelėję „My Computer“ piktogramą ir pasirinkę „Manage“. Ataskaitos pateikiamos sistemos valdymo skydelio „Event Viewer“ skyriuje. „Linux“ sistemose reikėtų panagrinėti /var/log katalogo messages, syslog ar dmesg rinkmenų turinį. Šiose ataskaitose gali būti nurodyta ir netinkamai sukurta programinė įranga, trikdanti darbą keičiant energijos taupymo režimus.